Services
Home » Services

Servicii

                                ADMINISTRARE CONTABILA a asociaţiilor de proprietari

Administrarea  contabilă este activitatea ce are ca scop defalcarea cotelor de cheltuieli și se desfașoară potrivit prevederilor legale. Printre serviciile de Administrare Contabilă puse la dispoziție se numără:

– calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de ȋncasare a cotelor de ȋntreținere;

– calcularea penalităților de ȋntârziere, conform normelor legale și a deciziei asociației de proprietari;

– calcularea ȋn regim centralizat a consumurilor de apă rece și apă caldă ȋn urma citirilor date de către proprietarii/locatarii asociație;

– centralizarea numărului de persoane pe baza tabelului ȋntocmit lunar de Comitetul Asociației

– ȋntocmirea Registrului de casă;

– păstrarea și actualizarea Registrelor de Evidență Fond Rulment și Fond Reparații, ȋn concordanță cu Legile ȋn vigoare;

– emiterea fișelor de penalități defalcat pentru fiecare apartament penalizat, la solicitarea comitetului executiv;

– transmiterea de informații către proprietarii care au nelămuriri cu privire la modul de repartizare a cheltuielilor lunare din cadrul listelor de ȋntreținere;

                                 ADMINISTRARE TEHNICĂ a asociaţiilor de proprietari

Administrarea se realizează de către administratorul de bloc impreuna cu membrii comisiei.

– verificarea periodică a stării subsolului, căilor de acces ȋn imobil, palierelor și altor spații,  împreună cu administratorul de bloc

– verificarea tehnică a ascensorului;

– verificarea funcționării instalației electrice;

– supravegherea lucrărilor de reparații și participarea la recepția acestora;

– procurarea materialelor necesare ȋntreținerii și reparațiilor curente proprietății comune a asociației de proprietari;

– urmărirea realizării contractelor ȋncheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii

– controlul facturării corecte a consumurilor ȋn funcție de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale și ȋn funcție de normele metodologice de repartizare a consumurilor;

– afișează listele lunare de ȋncasare a cotelor de ȋntreținere  – menține relația de comunicare cu proprietarii din asociație;

– verificarea personalului ce lucrează ȋn folosul asociației ȋn baza altor contracte ;

Casierie

Ne ocupăm de ȋncasarea și gestionarea contribuțiilor și managementul cheltuielilor, de comun acord cu asociația de proprietari.

Programul de ȋncasare se stabilește de comun acord cu asociația de proprietari ȋn cadrul contractului de administare imobile.

Încasarea se va face prin casierie (cash sau card), prin aplicația online , prin aplicația mobilă sau transfer bancar ȋn contul societății (cont colector).

Avizier online

Vizualizarea situației complete a fiecărui proprietar ȋn raport cu asociația de proprietari:

-vizualizare situație financiară cont

-introducere index contoare apă

-vizualizare facturi utilități și cheltuieli comune

-plata online a datoriilor către asociație

-transmitere de solicitări modificare număr persoane

-notificări lunare pentru plata cotelor și introducere index